Zoznam PJ

Najaktuálnejšia sada údajov ZSJ je k dispozícii k stiahnutiu na adrese: maps.geop.sazp.sk

V balíku zsj.zip sa nachádzasúbor "zsj.shp" obsahujúci geografické údaje k zakladným sídelným jednotkám. Je možné ho otvoriť napríklad v prostredí Quantum GIS a následne na zobrazenej mapovej časti vyselektovať atribútové informácie k jednotlivým priestorovým jednotkám.

Atribútový súbor "zsj.dbf", ktorý je tiež súčasťou balíka ZIP sa dá otvoriť aj v špeciálnych databázových programoch, prípadne v Microsoft Excel.
Dokument obsahuje zoznam všetkých základných sídelných jednotiek SR a štruktúru skladobnosti PJ.QGIS_zobrazenie_ZSJ