Kontakt


logo: Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Servisná podpora:

 • Podpora používateľom – SAŽP Odbor informačných systémov:
  Ing. Ľudmila Zemanová, email: ludmila.zemanova@sazp.sk
 • Odborný garant obsahu - MŽPSR Sekcia informatiky:
  Ing. Martin Zeman, email: martin.zeman@enviro.gov.sk

Technický a obsahový prevádzkovateľ:

 • Technický prevádzkovateľ:
  Slovenská agentúra životného prostredia
  Sekcia informatiky, Odbor informačných systémov
  Tajovského 28
  975 90 Banská Bystrica
  www.sazp.sk
 • Obsahový prevádzkovateľ:
  Ministerstvo životného prostredia SR
  Sekcia informatiky, Odbor Helpdesk
  Bukureštská 4
  Bratislava
  www.minzp.sk

Dátum vytvorenia webovej stránky: 24.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 27.05.2021