Štruktúra územia

Správna štruktúra – vychádza z územných celkov určených na výkon verejnej správy. Spojito pokrýva celé územie SR, využíva technickú a sídelnú štruktúru k evidencii a ochrane zákonných práv jednotlivca a štátu, k podpore i k regulácii všetkých aktivít spoločenských subjektov. Jednotkami správnej štruktúry sú územné obvody štátnej správy a samosprávy.

Technická štruktúra – združuje do vymedzených celkov pozemky, ktoré tvoria miestopisne uzavreté v katastri nehnuteľností spoločne evidované súbory nehnuteľností. Jednotkami technickej štruktúry územia sú katastrálne územia, pokrývajúce bezo zvyšku celé územie štátu.

Sídelná štruktúra – vychádza z osídlenia územia obyvateľstvom. Je orientovaná na sledovanie javov spojených s osídlením, reguláciu územného rozvoja a ochranu životného prostredia. Jednotkami sídelnej štruktúry územia sú základné sídelné jednotky.