Skladobnosť PJ

Je taká vlastnosť územných štruktúr, ktorá umožňuje, že každá priestorová jednotka na ľubovolnej rozlišovacej úrovni je bezo zvyšku zložená z územných jednotiek najbližšej vyššej rozlišovacej úrovne.

Zároveň každá priestorová jednotka na ľubovolnej rozlišovacej úrovni je súčasťou priestorovej jednotky na najbližšej nižšej rozlišovacej úrovni.

Pri vytváraní nových alebo aktualizácii existujúcich priestorových jednotiek je nevyhnutné zabezpečiť skladobnosť územných štruktúr

Skladobnosť jednotlivých prvkov správnej, technickej a sídelnej štruktúry územia je základom ich využitia v praxi a najmä pri prepájaní jednotlivých častí informačného systému o území štátu.

Skladobnosť PJ