Mapové zobrazenie

Mapové zobrazenie usporiadania priestorových jednotiek (PJ) v rámci územnej prípravy sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB).


Príklad zobrazenia konkrétnej Základnej sídelnej jednotky (ZSJ):

Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky

Na vyhľadávanie a prezeranie údajov z Registra ZSJ je dostupná internetová lokalita „Národný geoportál“ vytvorený v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Postup získania údajov o špecifickej ZSJ:

  1. Otvoríme webstránku geoportal.gov.sk.
  2. Po otvorení mapového prehliadača sa zobrazí otázka, či chce návštevník prepísať aktuálnu mapu Slovenskej republiky novou mapovou kompozíciou. Klik na "Prepísať". Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky
  3. V panely na pravej strane sa zobrazia aktuálne dostupné tématické vrstvy. Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky
  4. Na mape sú hranice ZSJ (polygóny) vyznačené červenou líniou. Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky
  5. Kliknutím na ikonu „i“ v modrom kruhu sa nastaví režim kurzora na identifikáciu ZSJ pre ktorú sa zobrazia atribútové informácie v panely na pravej časti obrazovky. Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky
  6. Následne presunieme kurzor myši (malý žltý krúžok) do stredu polygónu záujmovej ZSJ a klikneme:

  7. Ako výsledok operácie sa vypíšu atribútové údaje identifikovanej ZSJ, ktoré sa vypíšu v panely na pravej strane obrazovky: Príklad zobrazenia Základnej sídelnej jednotky Vysvetlenie skratiek atribútových údajov si môžete pozrieť v prehľadnej tabulke (pdf, 415,8 kB).

  8. Pre pokročilejších používateľov GIS údajov bude užitočná informácia, že tematická GIS vrstva ZSJ obsahujúca atribútové údaje s ktorou sme teraz pracovali je fyzicky dostupná na internetovej adrese: Register základných sídelných jednotiek