Charakteristika PJ

Základnú charakteristiku priestorových jednotiek tvorí:

  • názov
  • identifikačné číslo
  • poloha definičného bodu
  • referenčné územie tvorené hranicami
  • príslušnosť do vyšších PJ v rámci skladobnosti
  • doplnková charakteristika