Narušenie skladobnosti

- enklávy UTJ a ZUJ

- presahy zástavby cez hranice UTJ a ZUJ

- vyhlásenie jednej časti obce územne zaberajúcej viac UTJ

 

Dôsledkom je vytváranie dielov ZSJ