Mapové zobrazenie

Mapové zobrazenie usporiadania priestorových jednotiek (PJ) v rámci územnej prípravy sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB).