Mapa PJ

Prístup k mapovej časti. Poskytuje možnosť prezerania aktuálneho stavu usporiadania priestorových jednotiek (PJ)

Spustenie mapovej časti >